באנר תופסות אמריקה

תופסות אמריקהטל שלו ויעל וויסנר-לוי